Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest "zestawpv", mail: kontakt@zestawpv.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na podany adres mailowy lub adres pocztowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Idea PV Sp. z o.o., kod pocztowy: 48-100, miasto: Dobieszów 25, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy (zakupu produktów). Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwrócić można jedynie towar bez jakichkolwiek śladów użytkowania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo w wysłanej przez nas paczce. Jeśli nie posiadają Państwo formularza, należy wypełnić poniższy i odesłać go w formie papierowej razem z produktem.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Numer zamówienia:…………………………………………….

Ja …………………………… (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

a) …………………………………

b) …………………………………

c) …………………………………

d) …………………………………

Powód zwrotu: ...............................................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu: .......................................................................................................................................................

Wskazana powyżej umowa została zawarta w dniu ………………………., natomiast dostawa wyżej wskazanych rzeczy nastąpiła w dniu …………………………..

Imię i nazwisko oraz adres Konsumenta: …………………………………………….

Data i podpis Konsumenta

…………………………………………….